اعتراض به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طرف کارفرمایان

مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مخالفت خود را با صحبت های وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی در خصوص اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طریق مالکان و کارفرمایان اعلام می دارند


جمعی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان کشور    Contact the author of the petition

Sign this Petition

Fill the form below to sign this petition created by جمعی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان کشور. The author of the petition will see all the information you provide on this form.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook