اعتراض به اختصاص ساختمان تدبیر به دانشجویان خارجی

سرکار خانم دکتر چنگیز
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
باسلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید توسعه در علم پزشکی،رشد متوازن بعد کمی و کیفی را شامل میشود.هرچندسال های اخیر درهردو بعد گام هایی برداشته شده است،لیکن باتوجه به افزایش غیرکارشناسانه و غیر متعارف ظرفیت پذیرش دانشجویان گروه پزشکی و از جمله دندانپزشکی درسالهای اخیر ،بدون فراهم ساختن شرایط و ملزومات آن از جمله امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجب تاثیرات منفی و نگرانی دانشجویان این رشته ها که هرکدام از بهترین استعداد ها و نخبگان جوان کشور محسوب میشوند شده است.درحوزه دندانپزشکی دراین سالها شاهد افزایش چشمگیر دانشجویان دوره دکتری عمومی درقالب دانشجویان ورودی کنکور سراسری،پردیس خودگردان و خارج از کشور حتی تا دوبرابر بوده ایم که باتوجه به ظرفیت آموزشی این دانشکده در بهترین حالت برای آموزش ۶۰دانشجوی ورودی درهرسال پیش بینی شده است،بسیار زیاد و غیرمعقول می باشد.
فرسودگی امکانات و تجهیزات آموزشی،کمبود فضای پری کلینیک و لابراتوارها و گنجایش پایین کلاسهای درس برای این خیل دانشجویان بخشی از مشکلات متعددی است که دانشجویان دانشکده دندانپزشکی اصفهان که روزگاری بسیار حسرت ورود به آن و تحصیل دراین دانشکده را داشته اند، میباشد. البته باساخت و افتتاح مجموعه آموزشی تدبیر وقول مساعد معاون پشتیبانی دانشگاه و معاون آموزشی وقت دانشگاه درخصوص اختصاص تعدادی از کلاسهای درس این مجموعه به دانشکده دندانپزشکی،موجب امیدواری که از این پس کلاسهای ۱۰۰تا ۱۲۰نفری دانشجویان درکلاسهای ۷۰یا ۸۰نفر ظرفیت تشکیل نخواهد شد و البته مسوولین دانشکده دندانپزشکی نیز براساس این قول و قرار مسوولین دانشگاه، تعدادی از کلاسهای کوچک و غیر استاندارد دانشکده را تبدیل به سالن مطالعه یا لابراتوار نموده تا دانشجویان شرایط آموزشی کمی بهتر پیدا نمایند.متاسفانه باتغییرات مدیریتی درمعاونت آموزشی درچند ماه اخیر،زمزمه اختصاص مجموعه آموزشی تدبیر به دانشجویان بین الملل وخارجی مطرح و حتی درهفته های اخیر از ورود دانشجویان دندانپزشکی به مجموعه تدبیر جهت برگزاری کلاسهای درس به بدترین شکل ممکن جلوگیری شده است.این موضوع موجب ناراحتی، تشویش خاطر و نگرانی روزافزون دانشجویان شده است، که به طور قطع درروند آموزشی آنها خسارت غیرقابل جبرانی وارد خواهد نمود.براین اساس از سرکارعالی که خود از مدیران باسابقه و دلسوز دانشگاه بویژه درحوزه آموزشی بوده و هستید تقاضا داریم که باورود موثر به این موضوع ودستور اقدام لازم، ضمن سروسامان دادن به کیفیت آموزشی دانشجویان بویژه فراهم ساختن فضاهای کلاسی، لابراتواری و تامین تجهیزات لازم و اختصاص حداقل ۳کلاس از مجموعه تدبیر به دانشکده دندانپزشکی از روند افت کیفیت آموزشی دانشجویان دندانپزشکی جلوگیری نمایید. درپایان توفیق شما وهمکاران محترمتان درامر مسوولیت خطیر و سنگین اداره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رااز خداوند متعال خواستاریم
دانشجویان دانشکده دندانپزشکی


نماینده ورودی ۹۵    Contact the author of the petition

Sign this Petition


OR

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook