За осигуряване на повече учебни животни на студентите по ветеринарна медицина

ДО РЕКТОРА
НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОФ. Д.Н. ИВАН ИЛИЕВ

ПЕТИЦИЯ

За осигуряване на повече учебни животни на студентите по ветеринарна медицина

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Ние, студентите от факултет Ветеринарна медицина към Лесотехнически университет, имаме нужда да ни бъдат предоставени повече учебни животни, с които да работим по време на практическите занятия на УОС - Враждебна.

Сегашният брой - две крави, един кон и едно куче, е крайно недостатъчен за нуждите и целите на обучението по ветеринарна медицина. Тези животни се използват за обучение на студентите от трети, четвърти и пети курс по три различни дисциплини - пропедевтика на вътрешните болести, пропедевтика на хирургичните болести, акушерство и гинекология.
За тях не се прилагат достатъчни грижи, а състоянието им е лошо. Приложен е снимков материал.
Можете да си представите какво се случва, когато в рамките на два дни, над 60 студенти трябва да правят ректално изследване само на две крави или пък 20 - 30 студенти да вземат кръв от едно куче. В резултат на това, освен че е физически невъзможно за животните, много от студентите се отказват от възможността за малкото практика, която могат да придобият по време на своето следване, от морални съображения за животните.
Университетът разполага с още крави, които се използват за мляко, и още един кон, а работата ни с тях е забранена. В действителност, ние работим с две бракувани крави.
Също така разполага със зайци, все по-често разпространи в бъдещата ни практика пациенти, които също не се използват за учебна цел.

В заключение, ние сме бъдещите ветеринарни лекари на България, а едва имаме шанса да работим с животни по време на своето следване. Ние не сме по-малко студенти от колегите си в другите специалности от този университет и ще настояваме за подобряване на учебната ни среда.

С уважение,

Студентите от факултет Ветеринарна медицина към Лесотехнически университет

 


Студенти по ветеринарна медицина    Contact the author of the petition

Sign this Petition


OR

The author of the petition will see all the information you provide on this form.
Facebook