اعتراض جامعه دامپزشکی به پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه ها

جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما به استحضار می رساند باتوجه به موج گسترده پذیرش دانشجو خارج از ظرفیت قانونی و نیاز جامعه در رشته دامپزشکی و ادامه این روند مخصوصا  در دانشگاه آزاد اسلامی در اکثر واحد های آن بدون در نظر گرفتن شرایط کاری فارغ التحصیلان این رشته در حال انجام است. و ادامه آن ضمن به خطر انداختن سرمایه مالی و معنوی فرزندان این مرز و بوم ، در افزایش فارغ التحصیلان فاقد شرایط مناسب کاری و اضافه شدن به خیل بیکاران این رشته دامن خواهد زد.  با استناد به ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب مرداد ماه 1389 مجلس شورای اسلامی) مستدعی است دستور فرمایید موضوع پذیرش دانشجو در این رشته در دانشگاه ها مورد واکاوی جدی و مطالبه قرار گیرد.
متاسفانه با وجود مکاتبات ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و انتقال دغدغه های متولیان بخش دامپزشکی تا کنون نه تنها در این خصوص اقدامی صورت نگرفته بلکه در سال جاری شاهد وضعیت آشفته تر از هر سال در پذیرش متقاضیان رشته دامپزشکی می باشیم ؛ لذا از حضرتعالی خواهشمندیم با توجه به اشراف و حسن نیت تان ضمن پیگیری از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری خواستاراجرای دقیق قوانین  مصوب مجلس شورای اسلامی باشید

سپاس فراوان 

رسانه دانشجویان دامپزشکی ایران

رونوشت :

جناب اقای دکتر غلامی وزیر محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت استحضار و اقدام مقتضی

 جناب آقای دکتر عارف، رییس محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری جهت استحضار و اقدام مقتضی

جناب آقای مهندس حجتی، وزیر محترم  وزارت جهاد کشاورزی جهت استحضار

جناب آقای دکتر خاوازی،معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و رییس شورای راهبردی ماده 21 قانون افزایش بهره وری  بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهت استحضار 

جناب آقای دکتر رفیعی پور، رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور و رئیس کمیته تخصصی دامپزشکی ماده 21 قانون افزایش بهره وری  بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهت استحضار

جناب آقای دکتر صفری، رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا جهت استحضار

جناب آقای دکتر پیغمبری، رئیس محترم گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت استحضار

جناب آقای دکتر نادعلیان، رئیس محترم گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم جهت استحضار  


رسانه دانشجویان دامپزشکی ایران    Contact the author of the petition

Sign this Petition


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook