کمپین اعتراض به تصرف ظالمانه بخش هایی از خاک استان لرستان و چهار محال و بختیاری

Contact the author of the petition

با اشتراک گذاری مارا یاری دهید

2018-01-24 01:06:31

عزیزان در راستای هدف ارزشمندمان لطف کنید تا میتوانید امضا جمع کنید و این موضوع را به اشتراک بگذارید بلکه صدایمان به گوش مسئولان برسد و جلوی این نا عدالتی و ظلمی که به این دو استان شده گرفته بشودIMG_20180122_233038_437.jpg


کمپین اعتراض به غصب خاک لرستان و چهار محال بختیاریShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook