کمپین اعتراض به تصرف ظالمانه بخش هایی از خاک استان لرستان و چهار محال و بختیاری

Contact the author of the petition

با اشتراک گذاری مارا یاری دهید

2018-01-24 01:06:31

عزیزان در راستای هدف ارزشمندمان لطف کنید تا میتوانید امضا جمع کنید و این موضوع را به اشتراک بگذارید بلکه صدایمان به گوش مسئولان برسد و جلوی این نا عدالتی و ظلمی که به این دو استان شده گرفته بشودIMG_20180122_233038_437.jpg


کمپین اعتراض به غصب خاک لرستان و چهار محال بختیاریSpread the word and share this petition!

Please tell as many people as possible about this petition. The more people sign this petition, the more attention it will get from the media and the decision-makers.Paid advertising

Buy an advertising campaign for this petition. We will advertise this petition to people viewing other petitions on our site. This is a very effective and inexpensive way to get more people to sign this petition.

Pricing: Cost per 1,000 people reached: 1 €

Budget:

Geotargeting: خرم آباد.... Edit

Facebook