Most Recent Petitions

SignaturesPetition nameCreated
2 adriana maria achinte patiño
holas como esta bien...
Sep 24, 2010
2 edgar mauricio escobar perez
hola como estas bien si creo aprender ingles lenuaje señas...
Sep 24, 2010
140 Mortal Kombat HD Kollection for Xbox 360
We all know them - the Mortal Kombat games for our classic videogame systems. In a few moths they will release a HD Remix which will include the classics Mortal Kombat, Mortal Kombat II and Ultimate Mortal Kombat 3. Sounds great, but here is the problem:     ******NO RELEASE ON XBOX 360 ANNOUNCED******     But WHY? There is no reason for a release on PS3 and not on X360. The latest title, MK Vs DC...
Sep 26, 2010
16 DVD Copy for Your Song Presents: BEAUTIFUL GIRL
If you want a DVD copy of Carmen Soo and Christian Bautista's Your Song: BEAUTIFUL GIRL, please sign this petition and leave comments why you want a one. Thank you very much!!!  ...
Sep 27, 2010
128 Deaf People too deserve Driving License in India
Deaf People too Deserve Driving Licence in India   It should not be an impediment for the deaf people to enjoy the right of driving which is a civil right of free movement guaranteed by the law of the land.   All but 26 countries in the world have allowed people who are deaf to drive as long as they pass the test regardless of the degree of hearing loss.   Road accidents among the non-deaf people...
Oct 04, 2010
129 "Colonel Bagshot - Oh! What A Lovely War" on CD
Colonel Bagshot’s Incredible Bucket Band, comprised of Brian Farrell, Terry McCusker, Dave Dover and Kenny Parry. They had several record deals, toured Europe and played gigs like the Reading Festival.   http://www.youtube.com/watch?v=CP02PlLgJqc http://www.youtube.com/watch?v=wZSiI03-PJk   This marvelous music has to be released on CD, if you also wish this to happen, please sign this petition....
Oct 07, 2010
7 No More Nylon Hair On The Bratz Dolls
    We doll collectors and bratz lovers  WORLDWIDE do no want cheap nylon hair on our dolls after 10 years of saran hair excellence!...
Oct 12, 2010
24 މަރަދޫފޭދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަހުޖަނަކުގެ ޖީބުން ސަލާމަށްކޮށް ޒުވާނުންނަށް އަނބުރާ ހޯދުން
ސަރުކާރުގެ ޕްރަވަޓައިޒޭޝަން ޕޮލިސީގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތްތައް ވިޔާފާރީގެ އުސޫލުން އަތްފޯރާފަށުގަ މިހާރަށްވުރެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށްގެންދަވާ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން 1 ޖުލައި 2010 ދެވަނަދުވަހު ޔޫތުމިންސްޓަރީއާއި މަރަދޫފޭދޫ ވިޔާފާރިވެރިޔެއްކަމށްވާ އަހްމަދު ފިރާގުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ސިޓީބެންޑު ރެސްޓޯރަންޓާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ވާހަކަ...
Oct 13, 2010
198 We Hereby Claim that Kim Michaels Has No Rights to the Assets of the Shangra-la Mission or its Subsi (Closed)
Note: For updated information 2011, see the announcement (link above) and http://www.theosophiaistheway.com/IAM_You/KIM_YOU/main_KM_YOU.html We hereby declare the independence of the non profit Shangra-la Mission, and any of its subsidiaries, from any ties to the Ask Real Jesus website or its creator, Kim Michaels. Through the circumstances of the past year, July 2009 to the present, Kim Michaels...
Oct 18, 2010
361 We Want YaRa aka Raj and Priya in PKYEK
    YaRa aka Priya Wal and Raj Singh Arora created MAGIC in the path breaking show Remix. They truly truly truly rocked remix as Ashi Yuvi and became the VERY face of love for many many of us. YaRa for us are not any onscreen, celebrity couple...they are part of our lifee and having them together again is like a dream! They have been our hope and faith in the darkest times...just a mere sight of...
Oct 18, 2010
41 Save iClubpenguin (icp)
Icp is a fun clubpenguin site where you can get ANY item you want! Its SO fun! but sadly. . . . its come to an end because Disney sent icp a letter saying tht they wanted icp GONE! I dont think that is very fair and im sure many people agree with me! SO if YOU want icp or you Know other people who LOVE icp please sighn my petition!...
Oct 19, 2010
593 Dear Government - Gareth Cliff's Letter To The South African Government
12th October, 2010 Dear Government OK, I get it, the President isn't the only one in charge. The ANC believes in "collective responsibility" (So that nobody has to get blamed when things get screwed up), so I address this to everyone in government - the whole lot of you - good, bad and ugly (That's you, Blade). We were all so pleased with your renewed promises to deliver services (we'll fo...
Oct 21, 2010
23 Ban Gareth Cliff from ALL forms of Media - NOW!!! (Closed)
As a black person in South Africa, arent you tired of being spoken down to, demeaned, diminished and disregarded. The Gareth Cliff "open letter" wherein he insults the President and Min. Blade Nzimande is a gross insult to ALL black people and as far as I'm concerned, ENOUGH!! Join this petition to STOP people like Gareth Cliff and others from espousing these racist and demeaning statements....
Oct 21, 2010
99 BOYCOTT WILLING WILLIE!
I created this petition to stop the airing of "WILLING WILLIE" tomorrow in TV5 for the reason that he is not deserving to appear again on public television. He is not a good example to the youth, he epitomizes the modern Satan. HE DOESN'T KNOW THE WORD RESPECT! ---  TV5 not airing ‘Willing Willie’ yet by Isah V. Red Willie Revillame has been reported earlier this month that he would finally make a...
Oct 22, 2010
1 338 Save Nu107 FM's rock music-oriented programming format!!!
There are rumors that the Progressive Broadcasting Corporation, that owns and operates DWNU FM (aka NU107) has already sold much of its shares to new personas, hence the impending change in its format from its current rock-oriented  programming to mainstream pop.  If this new format pushes through, listeners and fans will surely be disheartened, especially starting rock bands who aspire to make i...
Oct 25, 2010
38 MAKE RIVERSLEY PARK SAFE!!
Please sign this petition to make our council take action! You can also email  http://www.marcus-jones.co.uk/ to raise your concerns regarding the new park. The main issues regarding safety are: Lack of fence when the park is located next to a river. Sand as a floor covering which is being thrown in childrens faces, as well as the risk of animals using the sand as a toilet. We, the undersigned, ca...
Oct 25, 2010
4 Hackwar back to the core
The Joomla! project should seriously consider lifting Hackwar's ban; or at least integrate his useful patches. http://twitter.com/joomlaforward/status/28779081881...
Oct 27, 2010
6 We Want Chromehounds 2
Enter your name below so we can finally get Chromehounds 2...
Oct 28, 2010
5 Bring back Beyblade on Cartoon Network!
Bring it back! WE WANT BEYBLADE!...
Oct 30, 2010
4 For Pope Benedict XVI to resign on reforms of The Catholic church including to relax celibacy
The Pope talks of wanting more clergy, the Anglican church has women priests, why can't the Catholic church be the same, he also speaks of celibacy being a "Gift from God". Is it? I thought WE humans were the gift from God.....we were made by God through our parents, like plants, grass, birds of the air, all living things are made by God so, I fail to see how celibacy can be the gift, I do hope...
Nov 03, 2010
256 Roxette 2 play in Spain 2011
we're gonna do our best to get Roxette to play in Spain!...
Nov 03, 2010
24 WE MUST SAVE THE POLYNESIAN MARINE TORTOISES
The government of French Polynésia wants to reintroduce the hunting of marine tortoises ; Five species being totally protected by a french law passed the 13 th of july 1990 in french Polynesia. The government defends its redressing of this law - claiming the hunt will serve nutritional purposes. The new electoral law, which will be voted on early in 2011 will include all five species that are i...
Nov 03, 2010
362 LIDER TV-nin qanun pozuntusuna etiraz
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmliyə   MÜRACİƏT Diqqətinizə çatdırırıq ki, 25 oktyabr 2010-cu ildə saat 19:00-da Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən “Lider” telekanalı tərəfindən “Azadlıq” qəzetinin keçmiş direktoru Azər Əhmədov haqqında gizli və qeyri-qanuni yolla qeydə alınmış video çəkilişlər yayımlanıb. “Lider” telekanalı qeyri-qanuni qeydə alınmış və Azərbaycan R...
Nov 04, 2010
30 VICTOIRE INGABIRE
SOS! Mrs Victoire ingabire arrested and at risk the Rwandan Victoire ingabire is caught in Kigali (Rwanda) and it is treated so badly that her life is in danger. We are not in the circumstances of the arrest, nor in the state of the country. We want to ensure that its fundamental rights are respected....
Nov 04, 2010
43 plez dont end mjht otherwise mjht fans will die
we dont want mjht to end...sajan n mayur r our heart beat n breath how can we live widout them....plez ceo of star one dont end mjht.......THEY ARE OUR LIFE..WE DIE WIDOUT THEM.......
Nov 06, 2010
81 Restore the peace at Awen
I sign this petition to register my support for removing the multi-use games area (MUGA) from the field opposite 1 Penrhiwgwair Cottage, the home of Awen B&B in Abercarn. Guests have come from across the globe to enjoy the hospitality and unique atmosphere this historic cottage offers, using it as a base to explore Caerphilly County and the surrounding area. Since the construction of the...
Nov 07, 2010
216 Save Caol Community Centre
THE COUNCIL HAVE DECIDED UPON THEMSELVES TO CLOSE THE COMMUNITY CENTRE IN CAOL, THE CENTRE HOLDS SOME FOND MEMORIES FOR THE PEOPLE OF CAOL AND FORTWILLIAM, LETS NOT LET THIS HAPPEN FOLKS!!!!!...
Nov 09, 2010
14 save shelleys job
please sign this petition before Thursday so I can keep my job. I was dismissed because I am partially deaf and the Appeal (my last chance) is on Thirsday 11th November....
Nov 09, 2010
7 648 Michael Jackson fans unite against some tracks from the new "Michael" album
A lot of Michael Jackson fan-clubs around the world have come together to ask the Estate of Michael Jackson and Sony Music to remove from the forthcoming "Michael" album the tracks produced with or by the Cascio brothers. The international Michael Jackson fan community strongly feel that a new Michael Jackson album should not include songs that they feel are not Michael's. The overwhelming resp...
Nov 12, 2010
335 Pour que TF1 diffuse le HIStory Tour Paris de Michael Jackson (Closed)
TF1 a diffusé en juillet 2009 et juin 2010 2 extraits du concert à Paris lors du HIStory Tour. Ils doivent sûrement posséder le concert en entier ou bien pouvoir se le procurer. Beaucoup d'autres pays ont déjà diffusé un concert de Michael lors du passage du HIStory Tour dans leur pays, alors pourquoi pas la France ?...
Nov 13, 2010
3 Against the Canadian Goverment
Hi everyone, I am a Canadian in the UAE, and if you heard the latest news, our prime minister has not been able to be civilized and has caused the UAE to make new restrictions for our visas. We as Canadians in the uae , have to rise up against the Canadian goverment and make sure that they are able to resolve the issue....... It is not fair. We are peaceful people, just because he can not make the...
Nov 15, 2010
2 Petition to get 30 Seconds To Mars to play The o2 in Dublin.
Sign to get 30STM to play Dublin again! Last time was so good and we want them back!...
Nov 15, 2010
2 NCDriversLaw
This Petition is to over turn the backwards driving law in 20.179.3. The Current Drivers Privilege is issued only for driver who have had a D.W.I and what I'm trying to do here mainly in Alamacane County is to get this law overturned so that Drivers who have lost there license to traffic violations or missed court date would be eligible for a limited privilege to be able to go to and from work, o...
Nov 16, 2010
140 Restore Team BNF
Please help me restore TeamBNF, www.teambnf.com. I talked to the TeamBNF Director about reopening the site which was no problem,but his issue is that the NF Community does not use it and people won't edit sprites anymore. It ended up with me asking him how I could re-open TBNF. He asked me to get 50 Navyfielders to promise to use the site and 25 Sprite Editors to come back and help him do sprites....
Nov 16, 2010
1 015 WATER IS A HUMAN RIGHT
Clean Water is a Human Right....
Nov 16, 2010
3 Najdovska Vera
Lords of UN and YOu of EU ,and how long do you do will humiliate us and ignore our name Macedonia and Macedonian everything. Support Greece - the country bankrupt and the land of liars What a SHAME on you...
Nov 17, 2010
616 Stop the current deportation process facing Mr. Yves Bitanga (Closed)
Mr. Yves Bitanga, a Burundian Citizen, is currently facing an eventual deportation back to Burundi by the Canada Border Service Agency. His two refugee claims have been rejected, the last one under the assumption that Burundi is no longer a country plagued by war. His application for residency under Humanitarian and Compassionate Grounds was rejected as well, on the basis that his integration in...
Nov 19, 2010
717 Save Creative Writing in TAFE
PETITION FOR A REVIEW OF THE RECENTLY RE-ACCREDITED DIPLOMA OF PROFESSIONAL WRITING & EDITING (21675VIC) We the signatories to this Petition wish to emphatically voice our disappointment, frustration and anxiety over the enormous negative changes to the current Diploma of Professional Writing & Editing course (21675VIC) occurring as a result of the latest review and re-accreditation proc...
Nov 19, 2010
11 Αγαπη και Φωτια καθε μερα!
Θελουμε τον Γιαννη του ¨Ερωτα και της Φωτιας¨ να κανει εκπομπη καθε μερα στον xorisoria, οχι μονο Δευτερα και Παρασκευη!...
Nov 19, 2010
15 Petition to UNESCO ! - Why Europe discriminates Macedonian language and identity
ПЕТИЦИЈА ДО УНЕСКО ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Почитувана г-ѓо Ирина Бокова, генерален директор на УНЕСКО, Ние, долупотпишаните, граѓани на Република Македонија со различно политичко, етничко и верско потекло, но и Македонци и други правдољубиви луѓе од сите делови на светот, Ви се обраќаме со барање да ја спречите дискриминацијата што му се прави на македонскиот народ и на македон...
Nov 19, 2010
251 Free Youcef Nadarkhani
We ask for you help, in signing this petition, to free Youcef Nadarkhami, who is scheduled to hang in 20 days for the crime of "thought" in Iran. Youcef is an Iranian Pastor, who converted from Islam to Christianity. His wife is also incarcerated, and their children are to be taken away to live with other Muslims families. We can not let the atrocity happen. Please sign, and let your voice b...
Nov 20, 2010
6 Eugenia Moraga Pinto y Nathan Ben Abraham
Consideramos que la Unesco siendo una Organisacion tan respetada, salga con este tipo de apoyo a Palestina despues de 5771 años apoyandolos en atribuciones que no corresponden , como no se habian preocupado hacen miles de años atras ,Sers. Unesco una cosa es que con ellos estemos en varias cosas enparentados ,pero les quiero recordar que nuestras culturas son muy diferentes, ustedes que antes her...
Nov 20, 2010
5 Sony; Older tape cases back!
Sony has made some new crappy desing for the tape cases that are on sale at least here in Finland. The new shape sucks!!! 1. The shape is odd, and so the usual tape covers doesn't fit in the case, it is too small in way or another, and so the covers get crumpled and screwed up. 2. The cases get broken quite easily. 3. There is an odd line because of the new shape that shows up on the place of t...
Nov 20, 2010
2 club penguin
hey, my petition is that in club penguin, lovpax and rofer 2002 have free membership please tanks :)...
Nov 20, 2010
10 Macedonian Tears, Pain, Early /Македонска Солза, Болка ,Рана.....
ПОрака до Европската унија Македонска Солза, Болка ,Рана............ Со години  уништувате  се што е Македонско се што е прадедовско ,се прашуваме  дали имате срце и душа дали знаете дека еден народ пати а тоа сме ние Македонците ,не делевте парчевте ,иселувавте од родните огништа по целиот свет,за да докажете дека не постоиме ние Македонците,ние сме како троскот вие го корнете а тој се посилно се...
Nov 21, 2010
101 No to a Buffy the Vampire Slayer Movie!
If you're a huge fan of the TV show Buffy the Vampire Slayer, like me, and don't want the marvelous work of Joss Whedon to be ruined, like me, then help me to tell the Warner Bros and Whit Anderson that the idea of a new Buffy movie is the lamest idea one could ever have. Sign this petition. Make yourself heard.   Say NO the a new Buffy the Vampire Slayer movie!...
Nov 23, 2010
3 How Many WWE Fans Want John Cena To Return?
How many WWE fans out there want John Cena to return to the federation? How many fans think he was fired unfairly? All WWE fans out there help me to get John Cena to return to WWE ASAP! We need him back and need him back now. Sign my petition because once I get enough names I am going to submit my list to the WWE Federation....
Nov 23, 2010
11 A magánnyugdíjvagyon államosítása ellen
Alulírottak tiltakozunk a magánnyugdíjvagyon államosítása ellen....
Nov 24, 2010
1 606 Lironi ariun! Release the bear!
(English version below the Albanian text)   Shiko videon! Watch the video!    Pronarit të Restorantit Vjosa: Kam parë këto imazhe të tmerrshme të një ariu që mbahet në kafaz në restorantin tuaj. Ai mbahet në kushte të mjerueshme dhe degraduese për arsye të pakuptueshme. Në fakt, vuajtjet e tij mund të shihen qartë përmes fotografive dhe videos së postuar në internet. Njeriu nuk mund të kënaqet...
Nov 25, 2010
304 South African Government-declare Corrective Rape A Hate Crime!
As we start this first day of "16 Days of Activism", the founder and warrior-woman of Lulekisizwe, Ndumie Funda, is in hiding and fearing for her life, which has been threatened by Andile Ngcoza, the man who raped Millicent Gaika! He was arrested last week for breaking his conditions of bail, and was yet again released! WHAT is the SA Government doing about this? Lesbians are targeted and te...
Nov 25, 2010
Facebook