All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | This year (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2018 All time Petition nameCreated
621 9 416 WHEN GENOCIDE BECAME "FAMINE" : IRELAND, 1845 - 1850
WHEN GENOCIDE BECAME "FAMINE" : IRELAND, 1845 - 1850 This petition seeks your support for a campaign to: * Persuade relevant authors, editors and website content providers to stop using the word ‘Famine’ for what took place in Ireland between 1845 and 1850, and start using terms such as, "The Great Hunger" or 'An tOcras Mór' * To call on the Government of Ireland and its Ministers, and members of...
Jan 07, 2014
358 3 903 The University of Oulu Zoological Museum must be saved
Due to the new Finnish law regulating universities in Finland and due to general pressures of cost cutting and savings, universities and their activities struggle under constant change and cutbacks. An unfortunate consequence is the shutdown of the time-honored and respected University of Oulu Zoological Museum; or it is move to the facilities that are not design for this purpose, and that are not...
Dec 03, 2016
358 3 903 Oulun eläinmuseo pelastettava
Uuden yliopistolain ja yleisten säästöpaineiden alla yliopistot ja niiden oheistoiminnat ovat jatkuvien muutosten ja supistusten kourissa. Yksi ikävä seuraus on Oulun yliopiston perinteikkään eläinmuseon alasajo tai siirto tiloihin, joita ei ole tähän käyttöön suunniteltu ja jotka ovat suuren yleisön kannalta huonoja. Oulun yliopiston eläinmuseon perinteet juontuvat aina 1700-luvulta, jolloin Joha...
Dec 03, 2016
301 7 058 SAVE DR KENNETH SANDSTRÖM - AKA DR X
We have a Doctor in Sweden, who has saved a lot of lives, that now has lost his licence. The reason is that he with certain, more difficult cases of tick borne diseases, has prescribed longer and tougher courses of antibiotics, then what is general practice and whats allowed here in Sweden. We need help to organize support for Dr Kenneth Sandström. A doctor's primary mission is to alleviate sympt...
Nov 02, 2014
301 7 058 RÄDDA DR KENNETH SANDSTRÖM - AKA DR X
Vi har en läkare i Sverige som räddat många liv, som nu har förlorat sin läkarlegitimation. Anledningen är att han i vissa svårare fall av konstaterad fästinginfektion, har förskrivit längre och mer avancerad behandling än vad dagens praxis i Sverige medger. Vi behöver hjälp att organisera stöd för Dr. Kenneth Sandström - så han får tillbaka den. En läkares främsta uppgift är att lindra och bot...
Nov 02, 2014
276 8 258 Stop the Nobel Center in Stockholm!
We are against the demolition of highly valued cultural heritage in the heart of Stockholm and believe there are better places for the Nobel Center to be built, if it has to be built at all. The current design of the Center is much too big for the setting, and risks dwarfing one of Sweden's landmark architectural masterpieces, the National Museum of Art. We want to refine the Blasieholmen peninsul...
Feb 07, 2014
276 8 258 Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget!
Vi motsätter oss planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen vid Nationalmuseum. Nuvarande planer innebär att det vackra Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande hamnmagasin från sekelskiftet 1900 ska rivas och att den verksamhet med alla skärgårdsbåtar som Waxholmsbolaget bedriver måste flytta. Vi motsätter oss rivningen av K-märkta hus och att viktiga funktioner för sjöfartsstaden Sto...
Feb 07, 2014
266 12 025 No more Thyroid Madness
Levaxin (synthetic T4) is medicine we thyroid disease offered and many patients are doing very well on it but, there are also many who do not regain their health with Levaxin, which is a synthetic hormone, but feel very bad with persistent symptoms of hypothyroidism or hyperthyroidism. I want this to be illuminated in the medical treatment! These people are today without the help and medicine,...
Nov 11, 2013
266 12 025 Stoppa sköldkörtelskandalen
Levaxin är medicinen vi med sjukdom i sköldkörteln erbjuds och många patienter mår alldeles utmärkt på den men, det finns även många som inte återfår sin hälsa med Levaxin,som är ett syntetiskt hormon, utan mår mycket dåligt med kvarstående symtom av hypotyreos eller hypertyreos. Jag vill att detta ska belysas inom läkarvården! Dessa människor står idag utan hjälp och medicin, trots att alternati...
Nov 11, 2013
254 16 142 WE WANT JUSTICE FOR 4 MONTH OLD PUPPY
This morning my four month old puppy was beaten to death just because he left the yard for 15min! We were at all veterinary stations, police, veterinary institute, communal police and they all turned their backs to us.  I beg you honestly, please help me to stop this monster! Sign the petition, help us to do something, I've loved this little angel! I truly thank you, - pregnant owner Alexandra Di...
Feb 07, 2015
Facebook