All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | This year (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
30 days All time Petition nameCreated
1 131 Deaf People too deserve Driving License in India
Deaf People too Deserve Driving Licence in India   It should not be an impediment for the deaf people to enjoy the right of driving which is a civil right of free movement guaranteed by the law of the land.   All but 26 countries in the world have allowed people who are deaf to drive as long as they pass the test regardless of the degree of hearing loss.   Road accidents among the non-deaf people...
Oct 04, 2010
1 1 302 Per nje ligj efektiv mbi Mbrojtjen e Kafshëve në Shqipëri / For an effective Animal Protection Law i
  Ju lutem shkoni ne fund te faqes per te firmosur. Faleminderit. To sign this petition, please go to the bottom of this page. Thank you.   (English and Russian version below Albanian Text)   Shkëlqesisë së Tij, Kryeministrit të Shqipërisë: I nderuar zotëri, 1. Duke pasur parasysh se është detyrë e njerëzve që t'i respektojnë kafshët dhe të garantojnë përfitimin e tyre nga legjislacioni q...
Jul 21, 2010
Facebook