Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#26

May 22, 2016, 18:57

For ulv hører hjemme i norsk natur! Sauenæringa har fått altfor stor makt, og med tanke på hvor lite sauetap som faktisk er pga ulven er det bare tull slik politikken føres idag!

Guest

#27

May 22, 2016, 18:58

Vi har plass til noen ulver i norsk fauna.

Guest

#28

May 22, 2016, 18:58

Fordi jeg ønsker ulv i norsk natur


Guest

#29

May 22, 2016, 19:01

La ulven leve!
Realisten

#30 Den siste idiot er enda ikke født

May 22, 2016, 19:03

Det er mere naturlig med ulv i norsk villmark, enn det er med sau - sauen er mere et skadedyr i dens mangfold der den forstyrrer andre arter (les:smitte). 

Få slutt på grådige og kunnskapsløse nordmenn, som ikke tar ansvar for sine egne dyr. 


Guest

#31

May 22, 2016, 19:05

Vi må ha ulv I Norsk fauna, dette er en nødvendighet, og hvis vi får en regering som ser det samme og ikke kun tenker på bønderne, er vi kommet langt

Guest

#32

May 22, 2016, 19:05

Mennesker skal ikke bestemme hvem som har rett til å leve og ikke.

Guest

#33

May 22, 2016, 19:06

Fordi norges rovdyrpolitikk er langt ifra bærekraftig og fullstendig idiotisk!

Guest

#34

May 22, 2016, 19:09

Fordi regjeringens politikk fører til dyreplageri av både ulv,og sau.Og at naturen trenger en bærekraftig ulvestamme.

Guest

#35

May 22, 2016, 19:10

Rovdyrene i Norsk natur må bevares. Nei til utryddingspolitikken til Stortinget. Rovdyrpolitikken som føres i Norge er tragisk. Heller stramme inn på hvem som skal få kalle seg jeger og ha våpen. Alt for mange der ute som aldri burde hatt lov til å jakte. De skyter utryddingstruede dyr bare for gøy og ofte pines dyra til døde. Stopp dette nå før det er for seint. Er ikke dyrene sin feil at de kommer tett på menneskene. Det er menneskene som tar seg til rette av dyrenes leveområde.

Guest

#36

May 22, 2016, 19:11

Ja til ulv i norske skoger. Å ikke drep fennris sine barn

Guest

#37

May 22, 2016, 19:13

Det må bli slutt på den uvettige ulvepolitikken i Norge! Politikere må lære seg mer om rovdyr og natur! Vi er mange som ønsker mer ulv i en sunn natur.

Guest

#38

May 22, 2016, 19:14

Ulven hører til i vår naturtype. Jeg ønsker å bevare ulv, på like premisser som resten av vår norske natur og dyrelivet som lever i den.

Guest

#39

May 22, 2016, 19:16

Fordi ulven er en del av Norsk fauna, den er fredet og skal ikke drives rovdrift på.

Guest

#40

May 22, 2016, 19:17

Jeg tror at Norge har plass for rovdyr
Rune

#41 Naturen er for alle, også ulven.

May 22, 2016, 19:19

Ønsker at kommende generasjoner også skal få oppleve genuin natur. Der hører også ulven hjemme. 


Guest

#42

May 22, 2016, 19:20

Ulven er og skal være en del av norsk fauna.

Guest

#43

May 22, 2016, 19:21

For og bevare roviltet i norge og ha en naturlig fauna

Guest

#44

May 22, 2016, 19:24

Istedet å passe på beite dyr... Løsningen er å drepe alle vilt dyr i norske naturen. Dette burde være en prioritet å stanse i helle Norge. Jeg håper at ulven og gaupa kan fortsatt redes.

Guest

#45

May 22, 2016, 19:24

Mangfold i naturen er viktig, og vi har nok sauehoder i Norge

Guest

#46

May 22, 2016, 19:26

Ulven er en viktig del av økosystemet. Hjorteviltet er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet og rovdyra holder økosystemer I balanse. Kortsiktig profitt må ikke overstyre bærekraftig forvaltning av naturen.

Guest

#47

May 22, 2016, 19:26

Fordi jeg mener at rovdyr har sin fulle rett til å leve ute i naturen.
Muffe

#48

May 22, 2016, 19:26

Ulver er ikke kosedyr. Naturen må få gå sin gang og selvsagt må de bevares! 


Guest

#49

May 22, 2016, 19:26

Rovdyr må være en naturlig del av vår fauna

Guest

#50

May 22, 2016, 19:27

Ulven hører hjemme i norsk natur. Få nok som det er. Verne ulven.
Facebook