Stop the extinction of wolves in Norway!


Guest

/ #1

May 22, 2016, 17:22

Vi må få slutt på utryddingen av våre rovdyr. Det bør bli pålegg om gjeting av beitedyr. Jeg kjenner bønder som betaler gjetere om sommeren for sine sauer, og de har under 1% svinn. Ingen dyretragedier.
Facebook