Stop the extinction of wolves in Norway!


Guest

/ #9

May 22, 2016, 17:34

Stortinget er i ferd med å beslutte en storstilt nedslakting av ulv i Norge.
Politikere som stemmer for dette vil skrive sine navn inn i historiebøkene på en måte som fremtidige generasjoner vil gremmes over å lese om.

Ulv har sin naturlige plass i norsk natur. Årlig skytes det flere elg i Hedmark fylke en i Alaska. Det dør 100.000 sau på utmarksbeite av andre årsaker en rovdyr... Svenske sauebønder har inngjerdet sauene og nesten ingen tap til hverken rovdyr eller andre sykdommer og skader.

Norske politikere er i uttakt med sine kollegaer i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland Polen mfl.

Vedtaket er tatt på feil grunnlag og viser stor forakt for norsk natur.
Facebook