Stop the extinction of wolves in Norway!


Guest

/ #22

May 22, 2016, 17:53

Ulven og andre rovdyr hører hjemme i vår fauna! Sauer gjør det ikke! Det slippes ut ca 2 millioner sau i norsk utmark og fauna - de er antakelig årsaken til at for eksempel fjelltype og lirype nå er på rødlista over truede dyrearter i Norge siden sauene forstyrrer hekkinga til rypene! Ulven og andre rovdyr som er med på å skape balanse i naturen er også på denne grusomme rødlista! Sauen skaper ikke balanse i naturen - å slippe ut så mange sau som vi nå gjør i Norge sliter på den faunaen skapt av Gud!
Facebook