Stop the extinction of wolves in Norway!


Guest

/ #23

May 22, 2016, 17:54

Norge som såkalt miljømasjon mister all sin troverdighet. Fjerning av ulven løser ingen problemer på de utfordringer sauenæringen står ovenfor. 

Facebook