Dostupnost FreeStyle libre u Srbiji - Da dijabetes manje boli

Statistics

DateSignatures
Feb 06, 2018 1
Jan 31, 2018 1
Jan 25, 2018 3
Jan 24, 2018 3
Jan 23, 2018 3
Jan 22, 2018 4
Jan 21, 2018 1
Jan 19, 2018 1
Jan 18, 2018 5
Jan 17, 2018 1
Jan 15, 2018 1
Jan 14, 2018 6
Jan 13, 2018 4
Jan 12, 2018 3
Jan 11, 2018 1
Jan 10, 2018 15
Jan 09, 2018 17
Jan 08, 2018 18
Jan 07, 2018 19
Jan 06, 2018 71
Jan 05, 2018 25
Dec 23, 2017 1
Dec 16, 2017 1
Dec 15, 2017 1
Dec 12, 2017 1
Dec 03, 2017 1
Nov 10, 2017 2
Nov 06, 2017 1
Oct 23, 2017 1
Oct 22, 2017 1
Oct 16, 2017 1
Oct 12, 2017 1
Oct 02, 2017 1
Sep 23, 2017 2
Sep 20, 2017 1
Sep 17, 2017 1
Sep 04, 2017 1
Sep 03, 2017 1
Sep 02, 2017 1
Aug 30, 2017 1
Aug 28, 2017 1
Aug 27, 2017 2
Aug 26, 2017 1
Aug 25, 2017 6
Aug 21, 2017 1
Aug 17, 2017 1
Aug 16, 2017 1
Aug 13, 2017 1
Aug 12, 2017 2
Aug 11, 2017 1
Aug 10, 2017 1
Aug 09, 2017 1
Aug 08, 2017 2
Aug 06, 2017 1
Aug 05, 2017 3
Aug 04, 2017 1
Aug 03, 2017 1
Aug 02, 2017 5
Jul 30, 2017 3
Jul 26, 2017 2
Jul 25, 2017 3
Jul 24, 2017 3
Jul 23, 2017 1
Jul 22, 2017 3
Jul 21, 2017 11
Jul 20, 2017 11
Jul 19, 2017 14
Jul 18, 2017 38
Jul 17, 2017 87
Jul 16, 2017 90
Jul 15, 2017 24
Jul 14, 2017 26
Jul 13, 2017 28
Jul 12, 2017 38
Jul 11, 2017 74
Jul 10, 2017 13
Jul 09, 2017 9
Jul 08, 2017 3
Jul 07, 2017 10
Jul 06, 2017 17
Facebook