עצרו את גירוש מבקשי המקלט – בקשה מעולים חדשים וותיקים

Statistics

DateSignatures
Mar 06, 2018 1
Feb 13, 2018 1
Feb 12, 2018 1
Feb 10, 2018 1
Feb 09, 2018 3
Feb 08, 2018 5
Feb 07, 2018 6
Feb 06, 2018 12
Feb 05, 2018 28
Feb 04, 2018 101
Feb 03, 2018 77
Jan 27, 2018 1

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook