български език: Протестна петиция срещу закриването на Общинско предприятие "Туризъм" - Пловдив и последвалото уволнение на Виделина Гандева

Subscription against the liquidation of Municipal Department of Tourism - Plovdiv and the dismissal of Ms. Videlina Gandeva

Statistics

DateSignatures
Feb 19, 2018 2
Feb 18, 2018 1
Feb 16, 2018 1
Feb 11, 2018 1
Feb 10, 2018 1
Feb 09, 2018 1
Feb 08, 2018 1
Feb 07, 2018 10
Feb 06, 2018 8
Feb 05, 2018 100
Feb 04, 2018 118
Facebook