Żądamy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1731K w Kleczy Górnej na długości 1400m.

STAROSTA WADOWICKI
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

 

My niżej podpisani mieszkańcy Kleczy Górnej ninejszym żądamy, by chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 1731K relacji Klecza - Stryszów w miejscowości Klecza Górna w ramach środków przewidzianych w budżecie powiatu z uwzględnieniem dotacji gminnej na ten cel, został wykonany w całości na odcinku 1400 m zaplanowanych w projekcie.

 

UZASADNIENIE.

Z pism przesłanych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2018 wynika, że tut. Starostwo rozważa wykonanie chodnika wraz z nową nawierzchnią asfaltową na długości ok połowy aktualnie planowanego odcinka chodnika - mówiła o tym radna powiatowa Maria Wądrzyk podczas zebrania wiejskiego w Kleczy w b.r.

Takie działanie uważamy za pozbawione sensu, gdyż w niedalekiej przyszłości, z uwagi na planowaną przez gminę Wadowice budowę kanalizacji w Kleczy, droga będzie najprawdopodobniej ponownie rozkopywana. Co więcej nowa nawierzchnia przy braku chodnika na całej długości jedynie obniży poziom bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi, gdyż spowoduje zwiększenie prędkości pojazdów nią przejeżdżających, szczególnie ciężarówek z kamieniołomu, które rzadko stosują się do ograniczenia prędkości do 40 km/h, narażając pieszych na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Mając na względzie powyższe, żadamy by chodnik powstał na całej planowanej długości 1400m, a nawierzchnia asfaltowa w późniejszym czasie.

 

Z poważaniem.

MIESZKAŃCY KLECZY GÓRNEJ

Sign this Petition


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.
Facebook