Żądamy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1731K w Kleczy Górnej na długości 1400m.

STAROSTA WADOWICKI
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

 

My niżej podpisani mieszkańcy Kleczy Górnej ninejszym żądamy, by chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 1731K relacji Klecza - Stryszów w miejscowości Klecza Górna w ramach środków przewidzianych w budżecie powiatu z uwzględnieniem dotacji gminnej na ten cel, został wykonany w całości na odcinku 1400 m zaplanowanych w projekcie.

 

UZASADNIENIE.

Z pism przesłanych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2018 wynika, że tut. Starostwo rozważa wykonanie chodnika wraz z nową nawierzchnią asfaltową na długości ok połowy aktualnie planowanego odcinka chodnika - mówiła o tym radna powiatowa Maria Wądrzyk podczas zebrania wiejskiego w Kleczy w b.r.

Takie działanie uważamy za pozbawione sensu, gdyż w niedalekiej przyszłości, z uwagi na planowaną przez gminę Wadowice budowę kanalizacji w Kleczy, droga będzie najprawdopodobniej ponownie rozkopywana. Co więcej nowa nawierzchnia przy braku chodnika na całej długości jedynie obniży poziom bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi, gdyż spowoduje zwiększenie prędkości pojazdów nią przejeżdżających, szczególnie ciężarówek z kamieniołomu, które rzadko stosują się do ograniczenia prędkości do 40 km/h, narażając pieszych na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Mając na względzie powyższe, żadamy by chodnik powstał na całej planowanej długości 1400m, a nawierzchnia asfaltowa w późniejszym czasie.

 

Z poważaniem.

MIESZKAŃCY KLECZY GÓRNEJ

Sign this Petition


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook