نامه اعتراض جمعى از اعضاى هيات علمى دندانپزشكى به كتاب ملى

 

معاونت محترم آموزش پزشكى وزارت بهداشت

جناب آقاى دكتر باقر لاريجانى

احتراما، نظر به نامه شماره ٥٠٠/٤٤١ در رابطه با نظرسنجى از استادان و دانشجويان در مورد كتب ملى دندانپزشكى، ابتدا جاى بسى تقدير و خشنوديست كه حضرتعالى در باب چنين مسئله مهمى تصميم به نظرسنجى گرفته ايد و در اين خصوص نه تنها اعضاى محترم هيئت علمى، بلكه جامعه هدف مورد آموزش يعنى دانشجويان و به عبارتى نيروى جوان و مستعد آينده را نيز در اين نظرسنجى دخيل دانسته ايد. با توجه به تعطيلى كلاسهاى درس در اين ايام و عدم دسترسى به دانشجويان، در خصوص نظرات دانشجويان حضرتعالى را به نامه شماره ١/١٦٩١٦ به تاريخ ٩٦/٣/١٠ با بيش از ١٥٠٠ امضا و نيز نامه سال گذشته داوطلبان دستيارى با بيش از ٨٥٠ امضا ارجاع مى دهيم.
امضاكنندگان نامه حاضر جمعي از اعضاى هيئت علمى فعلى و سابق مى باشند كه ابتدا مصر به اصل آموزش و تدريس و متعاقبا ارزشيابى آموخته ها مى باشند. معتقديم كه هر منبع آموزشى اعم از داخلى يا خارجى ابتدا مى بايست در كوريكولوم آموزشى رسمى كشور معرفى گردد و چه پسنديده تر كه منابع جديد ابتدا به صورت پايلوت در چند دانشكده تدريس شوند و پس از آموزش كامل و فارغ التحصيلى دانشجويان يك دوره، مورد آناليز دقيق قرار گرفته و با انجام ويرايشات تكميلى در صورت تاييد و صلاحديد گروه هاى آموزشى مربوطه به عنوان رفرنس رسمى كشور معرفى گردند. اين خود مستلزم حداقل ٤ سال تدريس يك منبع نو ظهور مى باشد حال هرچقدر كه آن منبع جامع و كامل و بدون نقص باشد. در اين بازه زمانى، اشكلات محتوايى و علمى اين كتب حين تدريس توسط استادان خبره كشف و اصلاح شده، مورد نقدهاى سازنده قرار مى گيرد و راه رسيدن به كمال مطلوب را به بهترين وجه طى مي كند. همچنين در باب تعدادى از مشابهت هاى بين تصاوير و شكلهاى كتب ملى با موارد خارجى و خطرات ناخواسته و احتمالى آن، در اين فرصت مي توان با سعه صدر آنها را با تصاويو داخلى جايگزين نمود تا در آينده كوچكترين ابهام و ايرادى به آنها وارد نباشد و نيز زحمات نويسندگان با ادعاهاى ناروا خدشه دار نگردد.
به عنوان يك راه حل متعاقبا مي توان از اساتيد و دانشجويان كشور نظرسنجى به عمل آورد كه كداميك كه از منابع با توجه به پراكندگى مطالب و ديگر مصائب احتياج به بومى و فارسى سازى دارد. همانطور كه مستحضريد عليرغم گسترگى بيش از حد مطالب در رشته پزشكى تا كنون تنها سه كتاب پزشكى به عنوان كتاب ملى يا درسنامه جامع معرفى و تصويب شده اند و نيك مستحضريد كه حتى همين سه جلد كتاب به صورت همزمان در منابع آزمون دستيارى معرفى نشدند. به نظر مى رسد تغيير ناگهانى و كامل منابع آزمون دستيارى دندانپزشكى با ١٤ جلد كتاب آسيبى جدى به داوطلبان سنوات اخير زند. در پايان امضا كنندگان اين نامه از حضرتعالي تقاضا دارندکه تا زمانی که این منابع به صورت آزمایشی تدریس نشده اند، تصمیم گیری در مورد رفرنس شدن یا نشدن در آزمون دستیاری به تعویق افتد. چه بسا این کتب بتوانند به عنوان منابع کمک آموزشی بسیار موثرتر واقع شوند.

با سپاس فراوان

جمعى از اعضاى هيات علمى دانشكده هاى

دندانپزشكى كشور

 

 

نامه اعتراض به كتب ملى با ١٥٤٦ امضا:

https://www.petitions24.com/175289#form

 

 

عكس نامه شماره ٥٠٠/٤٤١: 

IMG_6619.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6620.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سهيل كوشايى    Contact the author of the petition

Sign this Petition


OR

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook