سارا اميري

/ #4

May 18, 2016, 11:52

با سلام و عرض سپاس از اين حركت ايران دوستانه؛ اينجانب سارا اميري بازيگر نقش اول پروژه ي ناكام لاله رضايت خود را جهت شركت در اين حركت مردمي و زيبا اعلام مي دارم. باشد كه ايرانمان سبزتر و سرخ تر و سپيد بخت تر شود.

Facebook