Social movement of Iranians کمپین مردمی ایرانیان برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی اموال ملت ایران

Quoted post

بهنام

#7 Re: Re:

May 18, 2016, 12:13

#5: ایرانی - Re:  

 لطفا از موضوع بحث اصلی به حاشیه نپردازید به احترام ایجاد کننده این کمپین

Replies


Guest

#2416 Re: Re: Re:

2016-05-25 19:28:32

سپاس از این غیرت و تعصب هموطنان عزیزم؛مرگ بر اوبامای دزد وغارتگر!ب
ابائی اسلام زنجان ؛گوزلدره

 


Guest

#8086 Re: Re: Re:

2016-06-15 17:21:52


Guest

#8313 Re: Re: Re:

2016-06-15 19:30:31

#7: بهنام - Re: Re:  

 ذوست عزیز-

ب نظرتون واس پس گیری یا پیگیری حق ملت یا حق اقا زاده ها نیاز به این کمپین و این مسخره بازیها است؟؟؟

دولت با کانلهای که در دست داره و ابزارهای ک میتونه استفاده کن حق ملت یا حق اقا زاده ها بهشون پس بده

 

Facebook