Ne damo niški aerodrom!

Republička vlast želi da uzme Aerodrom Konstantin Veliki za sebe!
Gradsko veće usvojilo je “preporuku” Vlade Srbije da Niš prenese imovinu, osnivačka prava, sertifikate i ugovore Državi. 

Odakle pravo gradskim čelnicima da našu imovinu besplatno ustupaju državi? 

Tražimo od odbornika Grada Niša, koji zastupaju interese Nišlija, da na sledećoj sednici NE USVOJE predlog Gradskog veća o poklanjanju aerodroma državnoj vlasti!

Takože, tražimo SMENU:

- Trenutnog Gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, inače postavljenog iz Beograda i
- Svih trenutnih članova Gradskog veća Grada Niša.

potpisi i podeli!

Sign this Petition


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.
Facebook