Ne mbeshtetje te Vererave Shqiptare /In support of Albanian Wines

Vendi ynë si vend tipik mesdhetar, i ka të gjitha kushtet për kultivimin e hardhisë siç edhe rezulton nga zbulimet arkeologjike Shqipëria ka qenë një nga vatrat më të lashta të kultivimit të saj. Në fillimet e shekullit XX deri në vitet '20, vreshtaria shqiptare trashëgonte tiparet karakteristike të vreshtarisë mesjetare mesdhetare me ngastra të vogla familjare. Sidomos gjatë pushtimit prej 5 shekujsh nga perandoria turke, vreshtaria u përqendrua në zonat katolike dhe ortodokse të vendit (Korçë, Pogradec, Përmet, Leskovik, Vlorë, Shkodër). Feja myslimane e shekullit XVI e ndalonte prodhimin e verës. Në degradim mbeti vreshtaria shqiptare edhe në periudhën midis dy luftërave botërore, 1920-1945. 

Gjatë kësaj kohe dëmtime të mëdha solli edhe përhapja e sëmundjeve, si vrugu dhe hiri. Por goditja përfundimtare i erdhi vreshtarisë sonë nga shfaqja e filokserës, e cila në një periudhë dhjetëvjeçare 1930-1940, solli shkatërrimin e rreth një mijë hektarëve me vreshta. Periudha më dinamike e zhvillimit të vreshtarisë është ajo 1955-1990. Në përgjithësi periudha 1960-1975 llogaritet si më e mira për vreshtarinë tonë, si për nga rritja progresive e sipërfaqeve, ashtu edhe e prodhimit. Në vitin 1980 sipërfaqja e vreshtave arriti në 16 mijë hektarë. Pas viteve 1980, në Shqipëri, si pasojë e politikave të gabuara agrare dhe e ngushtimit të oborrit personal, gjendja e vreshtarisë keqësohet, numri i pjergullave ulet, vreshtat e prodhimit sa vijnë e degradohen, kurse për cilësinë, as që bëhet fjalë. 

Nga analizat e kohëve të fundit, vendi ynë në fund të viteve '90, megjithëse statistikisht regjistronte 20 mijë ha vreshta, shfrytëzonte efektivisht vetëm 10 mijë ha. Pas viteve 1990 vetëm 4 mijë ha vreshta mbetën në prodhim (1996). Vitet e fundit vihen re tendenca në drejtim të shtimit të sipërfaqeve të mbjella me vreshta të reja. Pas vitit 1992 ka filluar investimi me punishte të vogla nga ish-teknikët dhe inxhinierët që u larguan pas privatizimit të kantinave. Në këto punishte prodhimi i verës është më cilësor dhe përpunojnë kryesisht Shesh, Kallmet, Viosh, Debinë, Serinë etj.

Te jemi ne mbeshtetje per ate vlere qe vendi jone eshte duke e humbur .

Kemi nje kulture shume te vjeter ne Vreshtari dhe Veretari , pse te mos rifitojme vendin qe na ka takuar ?

Te jemi sensibel ndaj kesaj Ceshtje . dhe ne mbeshtetje per firmosjen e ketij peticioni Online !  Flm  !

Sign this Petition


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook