تقاضای ارزیابی مدارک دانش آموختگان نامز از وزارت بهداشت

بسمه تعالی

استاد ارجمند  جناب آقای دکتر حمید اکبری قایم مقام آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

سلام علیکم

 

همانگونه که مستحضرید با توجه به تعویق طرح ایجاد دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور،کثیری از فیزیوتراپیستهای فارغ التحصیلان پرتلاش و مشتاق به افزایش سطح علمی و بالینی راسا" اقدام به ادامه تحصیل در دانشگاههایی در خارج از کشور نمودند که از جمله آنها دانشگاه علوم پزشکی اسپانیا (نامز )می باشد

اینجانبان به عنوان دانش آموختگان و دانشجویان نامز از شما  تقاضا داریم با توجه به صرف هزینه هنگفت جهت تحصیل در این دوره هاکه کوریکلوم آموزشی آن منطبق بااستانداردهای جهانی است و با توجه به عنایت جنابعالی و وزارت متبوعه نسبت به قبول ارزیابی فارغ التحصیلان دانشگاه دیگری که الزاما در لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت نمی باشد و این اتفاق نشان از  عدالتخواهی و همکاری شما تعبیرخواهدشد،در جهت ادامه روند عدالت محوری ویکسان نگری وزارت بهداشت تقاضا داریم در ارزیابی مدارک دانش آموختگان نامز مساعدت فرمایید.

 

پیشاپیش از همکاری شما در جهت حفظ ارتقای علمی در جامعه فیزیوتراپی و کمک به ایجاد انگیزه در بین تمامی فارغ التحصیلان مشتاق در جهت بهبود سطح علمی خود که در نهایت منجر به افزایش سلامت جامعه خواهد شد کمال تشکر را داریم.

Sign this Petition


OR

The author of the petition will see all the information you provide on this form.
Facebook