pezeshkane tarhi

معاونت محترم درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

   با سلام و احترام

   همانگونه که استحضار دارید تمامی نیروهای طرحی کنونی  بخشی یا تمامی دوران دستیاری خود را در زمان وزارت آقای  دکتر قاضی زاده هاشمی گذرانده اند و  طی ۴ سال دوره آموزشی تخصصی خود با  انواعی از هجمه های  گوناگون مواجه گردیده اند که از پررنگ ترین آن ها اعلام حق مجوز سونوگرافی فلوشیپ های پریناتولوژی به بهانه کمبود متخصص رادیولوژی در مناطق محروم و بعد از آن اعطای این حق به فلوشیپ های نازایی به بهانه ورود به کوریکولوم آموزشی ایشان  و کاهش غیر کارشناسی تعرفه ها تا ۴۰% بوده است که این موارد و  چندین و چند تهدید دیگر که  دستیاران پر تلاش این رشته را با چالش های اساسی در امنیت شغلی مواجه کرده و جدا از ان سلامت مردم و اقتصاد درمان را نشان رفته است    هم اکنون  که همان نیروهای مستعد پرتلاش  فارغ التحصیل شده اند و  وارد عرصه خدمتگزاری به مردم ایران اسلامی گردیده اند با بخشنامه ای بسیار غیر کارشناسی و دور از منطق تحت عنوان شناسنامه و استاندارد خدمات سونوگرافیهای بارداری و زنان مواجه گردیده اند که تمام اصول علمی و  تخصصی رشته بزرگ رادیولوژی را زیر سوال برده اند در حالی که هیچ مشورتی با متولیان علم رادیولوژی در تدوین ان نشده است     لذا ما نیروهای طرحی مشغول خدمت در اقصی نقاط سراسر کشور اعتراض شدید خود را به این شناسنامه های توهین آمیز  اعلام میداریم و ضمناً این موضوع را یادآور می شویم که علی رغم میل باطنی  در صورت عدم لغو تمامی بخشنامه های فوق الذکر از  تاریخ ۱۸/۱۰/۹۶از ارائه  خدمات تخصصی در حوزه سونوگرافی های زنان و بارداری به جهت اعتقاد وزارت محترم مبنی بر عدم صلاحیت اینجانبان در ارایه خدمت  دست خواهیم کشید، و تا لغو کتبی تمامی مصوباتی که هرگونه اجازه دریافت وجه بابت سونوگرافی به متخصصین غیر رادیولوژیست را داده اند از پای نخواهیم نشست با آرزوی اینکه تلاش مجموعه وزارت بهداشت   نه درجهت افزایش کمی و با تعجیل  خدمات بهداشت و درمان که  منجر به کاهش کیفیت ، استفاده از افراد غیر کارشناس، افزایش مهار گسیخته خود ارجاعی و هجمه به رشته های ارزشمند تخصصی میشود ؛ بلکه در مسیر اقدامات کیفی بطئی با زیرساختهای علمی و بررسی شده توسط افراد صلاحیت دار ، همچون کشورهای دارای نظام سلامت سالم باشد ؛ که در غیر اینصورت اصلی ترین سازمان اعتلا دهنده سلامت جامعه ، موجب بزرگترین خسران در آن خواهد بود .

 رونوشت به هیئت محترم بورد رادیولوژی -

رونوشت به ریاست محترم بیمارستان-


پایگاه اطلاع رسانی رادیولوژیستهای ایران رادیولوژیست    Contact the author of the petition

Sign this Petition


OR

The author of the petition will see all the information you provide on this form.
Facebook