Πρόθεση για ανέγερση νέου καθεδρικού ναού στην εντός των τειχών Λευκωσία

Statistics

DateSignatures
Feb 08, 2012 1
Dec 08, 2011 3
Jan 18, 2011 1
Nov 10, 2010 1
Oct 21, 2010 1
Oct 19, 2010 1
Oct 12, 2010 1
Oct 05, 2010 1
Oct 04, 2010 1
Sep 30, 2010 1
Sep 27, 2010 4
Sep 26, 2010 2
Sep 25, 2010 1
Sep 24, 2010 5
Sep 23, 2010 1
Sep 20, 2010 1
Sep 18, 2010 2
Sep 15, 2010 2
Sep 13, 2010 3
Sep 12, 2010 4
Sep 11, 2010 2
Sep 10, 2010 33
Sep 09, 2010 2
Sep 08, 2010 3
Sep 07, 2010 11
Sep 06, 2010 12
Sep 05, 2010 5
Sep 04, 2010 6
Sep 03, 2010 7
Sep 02, 2010 7
Sep 01, 2010 10

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook