Stop the extinction of wolves in Norway!

Quoted post


Guest

#1

May 22, 2016, 17:22

Vi må få slutt på utryddingen av våre rovdyr. Det bør bli pålegg om gjeting av beitedyr. Jeg kjenner bønder som betaler gjetere om sommeren for sine sauer, og de har under 1% svinn. Ingen dyretragedier.

Replies


Guest

#205 Re:

2016-05-24 17:59:57

#1: -  

 Ja til Ulv i norsk natur.

Lille My

#375 Re:

2016-06-03 09:01:13

#1: -  

 Jeg vil ha ulven i vår natur. Dyra var her i skog og mark lenge føre vi menesker begynte å bygge og byggeut og ta deres hjem og jakt marker. LA ULVEN LEVE


Guest

#523 Re: Bruk Norske skoleungdom som gjetere! De har bruk for sommerjobb!

2016-09-12 06:26:53

#1: -  

 


Guest

#549 Re:

2016-09-12 19:44:50

#1: -  

 ja til ulv og mangfold! Naturen er for dyra, og dyrenes verden er tøff. Men mennesker må ikke blande seg inn i naturens gang med våpen og urettferdighet! (Kun i selvforsvar)


Guest

#550 Re:

2016-09-12 19:52:04

#1: -  

 


Guest

#551 Re:

2016-09-12 19:56:16

Mennisker ødelegger ekosystemet...

 


Guest

#570 Re:

2016-09-13 15:49:09

#1: -  

 Ja til ulv i norsk natur!!

 


Guest

#708 Re:

2016-09-17 05:45:27

#1: -  

 


Guest

#1127 Re:

2016-09-17 16:21:57

#1: -  

 Vil ha ulv

Sara

#1525 Re:

2016-09-18 15:19:11

#1: -  

 Jeg Signerer fordi jeg mener at stortinget må skjerpe seg slik som de har startet så er marerittet langt fra over . 

Ulvene skal leve og det skal alle andre som har et liv!  Og stortinget burde ikke få lov av Norges Konge til å utrydde dyrene våres ! 

Det er virkelig på tide! 

Når vi fortsatt har en Konge så burde vi kunne stole på at han Griper inn når nødvendig slik som dette ! 

Ja til Ulv

#1597 Re:

2016-09-18 20:32:34

#1: -  

 


Anonymous

#1725 Re:

2016-09-19 20:13:57

#1: -  

Hvordan i huleste kan det ha seg at 2 små (fordomsfulle) viltnemnder skal ta avgjørelser på vegne av oss alle i dette landet...!!!??? på en ulvestamme som vi alle eier, og har all rett til å bestemme sjebnen til!!!!??? Her må det en lovendring til, og enten må slike avgjørelser løftes opp til Stortingsnivå eller folkeavstemming. 

 

Ja til Ulv i Norsk Natur.

#2042 Re: Tor Inge

2016-09-21 14:10:44

#1: -  

Helt enig ulven må få leve i Norsk-Natur er det ikke der den hører hjemme. Det hadde vert tragisk om vi menesker som ikke vet bedre, skulle totalutrydde ulven. Det er sauebøndene som raser i mot ulven. Har virkelig ulven mindre rett til å var i naturen en sauen? Eller er det noen regler for at alt som lever vilt og fritt skall utryddes fordi saubøndene sin stemme rette er sterkere å da blir det sånn. Er gjeting av beitedyr så ukjent for sauebønden at det ikke er aktuelt? Vis ikke sauebøndene hadde tankt så A4 så hadde det nok vert Ulv igjen i Norge. 

Caroline Doddy

#2107 Re:

2016-09-22 05:40:13

#1: -  

 

trond

#2305 Re:

2016-09-23 01:48:42

#1: -  

 gjetere er en glimende ide, ungom som vil tjene noen kroner i sommerferien ønsker dett velkommen


Guest

#2710 Re:

2016-10-03 09:51:44

Få med internasjonale aktører. Legg press på Norge. Politikerne må se at verden reagerer på slik uansvarlighet  

 


Guest

#2961 Re:

2016-10-12 17:13:28

#1: -  

 

Facebook